مدیر روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از بازسازی کانال اصلی  Amc و کانال اصلی کوثر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مریم شمسایی" از بازسازی کانال اصلی  Amc و کانال اصلی کوثر توسط پرسنل آن شرکت با نظارت کارشناسان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب خبر داد و گفت: تخریب های حادث شده در اثر سیلاب های اخیر بوجود آمده بود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور