مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از رفع شکستگی های سوم و چهارم دایک مرزی مخزن یک تالاب هورالعظیم خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعودصادقی" با اشاره به شکستگی دایک مخزن شماره یک هورالعظیم، از تلاش شبانه روزی و جهادی پرسنل تعمیراتی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور وابسته به سازمان آب و برق خوزستان خبر داد و گفت: دایک مذکور، باتلاش جهادگونه پرسنل شرکت، پس از دو ماه کار بدون وقفه، ترمیم شد.

وی هدف از این عملیات را، احیای مسیر تردد روی دایک مرزی، دسترسی به برجک های احداثی و جلوگیری از هدر رفت آب به سمت کشور عراق عنوان کرد.

صادقی از مورد استفاده قرار دادن حجمی افزون بر 30 هزار متر مکعب مصالح خاکی برای انسداد و ترمیم شکستگی سوم به طول 100 متر و با عمقی بیش از 15 متر و شکستگی چهارم با طول 50متر و با عمقی بیش از 4 متر خبر داد و افزود: این شکستگی ها ابتدا با احداث مسیر قوسی شکل به طور موقت مسدود و سپس در مسیر اصلی، دایک ترمیم و به حالت اولیه بازگردانده شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان