رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت کرخه و شاوور، از آزاد سازی جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری این حوزه خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " محمد عرب" با بیان این که قسمتی از جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری (حوزه مرکزی)توسط تعدادی از اهالی روستای سادات علیوی که در مجاورت این کانال سکونت دارند، با نصب فنس بمنظور نگهداری احشام مورد تصرف و قطع مسیر تردد پرسنل بهره برداری شرکت شده بود، از هماهنگی های انجام شده با شورای اسلامی، دهیاری روستای سادات علیوی و دهیاری روستای سید عباس و تذکرات لازم به احشام داران این مناطق خبر داد.

بر همین اساس، پرسنل بهره برداری و حراست حوزه مرکزی به محل اعزام و نسبت به جمع آوری تمامی فنس های نصب شده اقدام و جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری آزاد و قابل بهره برداری گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی