رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از تعمیر و بازسازی فلوم کانال K1  و لاینینگ قسمتی از این کانال در شبکه کوثر حوزه مرکزی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "احمد طیبی اصل"، با اشاره به وقوع سیلاب 98-97 و آسیبی که به فلوم کانال k1 شبکه کوثر وارد شد تصریح کرد: توسط پرسنل پرتوان نگهداری و تعمیرات شرکت آبیاری کرخه و شاوور فلوم کانال k1 شبکه کوثر در تقاطع با نهر خارور ولاینینگ قسمتی از این کانال، تعمیر و بازسازی شد.

رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور با بیان این که خسارت وارده به فلوم مذکور، موجب اخلال در تامین آب مطمئن و پایدار بخشی از اراضی تحت پوشش شبکه کوثر در این حوزه شده بود تاکید کرد: با تلاش و زحمات پرسنل نگهداری و تعمیرات شرکت، نقاط فوق، بازسازی و امکان بهره برداری مجدد از آن محقق شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی