رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از تکمیل و اتمام پروژه فنس گذاری اطراف دریاچه سد انحرافی شاوور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد عرب" گفت: به دلیل مجاورت دبستان گل نرگس(روستای سد شاوور) با سد انحرافی شاوور، با هدف بالا بردن هر چه بیشتر سطح ایمنی دانش آموزان، اطراف سر دهانه نهر آسیاب (نهر انشعابی سمت چپ) فنس گذاری گردید.

وی با اشاره به اینکه این محدوده در مسیر تردد دانش آموزان می باشد، از تلاش و همت پرسنل " نگهداری و تعمیرات"  و همیاری پرسنل بهره بردای حوزه مرکزی، در فنس گذاری و ایمن سازی مسیر فوق خبر داد.

پروژه فنس گذاری اطراف دریاچه سد شاوور و سر دهانه نهر لشکرآباد (نهر انشعابی سمت راست دریاچه سد) در سال های  گذشته انجام شده بود که در مرحله آخر این پروژه، عملیات فنس گذاری اطراف سر دهانه نهر آسیاب نیز با موفقیت به اتمام رسید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی