مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از برگزاری کارگاه آموزشی "دانش افزایی مولفه های بازار آب" خبر داد.

  به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "رضا عبدالشاه نژاد" با تشریح اهداف و نحوه برگزاری این کارگاه یک روزه گفت : این کارگاه در چارچوب فصول کتاب "مشکلات بازار فروش آب در استرالیا" و با هدف بررسی تطبیقی شرایط بازار آب ایران در راستای هم افزایی دانش جمعی برگزار شد.

  وی با بیان این که کارگاه فوق در دفتر فنی شرکت برگزار شد افزود: در این کارگاه، ضرورت مدیریت تقاضا ، چالش های قیمت گذاری آب ، آب ربایی در دوره خشکسالی ، چه باید کرد ها و مدیریت تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: منوچهر خندانی