مدیر امور مساحی و سنجش کشت شرکت آبیاری کرخه و شاوور از انجام عملیات مساحی فصل زراعی زمستانه ۹۹-۹۸ در اراضی تحت پوشش آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل سواری"، با بیان این که تا کنون افزون بر ۱۹ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش حوزه های این شرکت مساحی شده است تصریح کرد: این عملیات از شانزدهم دی ماه آغاز و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ادامه یابد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی