معاونت فنی و مهندسی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، گفت: ایستگاه پمپاژ معرض، در حوزه کرخه جنوبی، با تمام ظرفیت آماده و در حال بهره برداری است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله عساکره" با اشاره به رها سازی آب از سد مخزنی کرخه و افزایش دبی رودخانه نیسان تصریح کرد: در راستای مدیریت شرایط سیلاب احتمالی و در نتیجه انتقال بخشی از آب رودخانه نیسان به شاخه کرخه نور، پرسنل سخت کوش و متعهد این شرکت یک دستگاه الکترو پمپ از مجموع ۵ دستگاه الکتروپمپ ظرفیت ایستگاه و یکدستگاه الکتروپمپ رزرو را در پروسه زمانی 48 ساعته، تعمیر و راه اندازی نمودند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: منوچهر خندانی