معاون فنی و مهندسی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، ازلایروبی دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ دارخوین، خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله عساکره"، با اشاره به تجمع لای در دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ دارخوین، به رغم شرایط نامساعد پیش آمده و به دلیل افزا‌یش تراز آب رودخانه کارون، لایروبی آن را یک ضرورت مهم خواند.

 وی تصریح کرد: پرسنل عملیاتی این شرکت موفق شدند در شرایط خاص رودخانه و صعوبت اجرایی، با تدبیر و تلاش، بخشی از دهانه آبگیر را لایروبی و ورود آب به سازه ایستگاه را تسهیل نمایند.

عساکره با بیان این که عملیات فوق بمنظور تسهیل درآبگیری ایستگاه پمپاژ دارخوین، بهره برداری بهینه از آن و تامین حقابه تالاب شادگان صورت می پذیرد برتصمیم گیری در خصوص فاز تکمیلی این عملیات،  پس از کاهش دبی رودخانه تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: منوچهر خندانی