مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از لایروبی و پاکسازی سازه سرریز 55 دهانه سوم دایک مرزی، در محدوده مخزن شماره 1 و  پل امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با بیان این که پرسنل سخت کوش این شرکت، در روزهای آغازین سال جدید موفق به لایروبی و پاکسازی سازه سرریز 55 دهانه سوم دایک مرزی در محدوده مخزن شماره 1 تالاب هورالعظیم و پل امام رضا(ع)  شدند تصریح کرد: بارندگی های اخیر در بالا دست سد مخزنی کرخه ، موجب افزایش چشمگیر دبی خروجی این سد و در نتیجه افزایش دبی رودخانه کرخه شد بر همین اساس  به منظور افزایش پایداری سیل بند های شاخه نیسان و هوفل، تخلیه ثقلی مخازن تالاب هور العظیم در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به وجود نی و انباشت گل و لای در سردهانه 55 دهانه سوم دایک مرزی در محدوده مخزن شماره 1  تالاب  هورالعظیم و پل امام رضا (ع) ، که تخلیه  آب به سمت کشور عراق را دشوار ساخته بود، از لایروبی و پاکسازی این سازه ها خبر داد و گفت: این عملیات با استفاده از یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی  HE100 این شرکت با موفقیت تمام انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی