معاونت فنی و مهندسی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از تدوین و ارسال برنامه نگهداری و تعمیرات  این شرکت در سال جدید خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله عساکره" گفت: در راستای بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش و ارتقای سطح کاربری از تاسیسات و تجهیزات مربوطه، برنامه نگهداری و تعمیرات این شرکت در آغاز سال ۱۳۹۹ بر اساس پیش بینی اعتبار مالی، تدوین و به کارفرما ارائه گردید.

وی تصریح کرد: این گزارش نیازهای تعمیراتی ابنیه و الکترو مکانیکال حوزه های تحت پوشش این شرکت را شامل شده است .

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور