مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از انجام بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری کمی و کیفی، روی منابع آبی در حوزه های تحت پوشش آن شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،" رضا عبدالشاه نژاد"  گفت: توسط گروه سنجش آب و زه آب شرکت آبیاری کرخه و شاوور، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری کمّی و کیفی را برروی منابع آبهای سطحی و تحت الارضی شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش و رودخانه های کرخه و شاوور انجام شد.

وی افزود: این عملیات مشتمل بر اندازه گیری دبی ورودی به کانالها و خروجی از مجاری زهکشی شبکه ها با استفاده از مولینه، قرائت چاهک های پیزومتریک، اندازه گیری کیفی آبهای سطحی و پارامترهای کیفی آب زیرزمینی در سطح ۲۳ شبکه ی آبیاری و زهکشی انجام شده است.

عبدالشاه نژاد، تصریح کرد: در همین مدت، با هدف تجهیز ایستگاه های سنجش، بیش از ۵۰ متر اشل فلزی در ۱۲ نقطه از ایستگاه های سنجش جریان برروی مجاری آبیاری و زهکشی و ایستگاه های پمپاژ نصب گردید که در مجموع، این اقدامات نقش بسزایی در بهبود برنامه ریزی عملیات توزیع آب و بهره برداری از شبکه ها و تدوین گزارشات بیلان آب روزانه و ماهیانه در حوزه های کرخه و شاوور داشته است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور