مسعود صادقی میانرودی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های اتخاذ شده مبنی بر انتقال مدیریت شبکه‌های آبیاری به تشکل‌های آب‌بران، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور، طی قراردادی امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ قدس را به منظور تامین آب اراضی تحت پوشش آن شبکه، در حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان واگذار کرد.

وی افزود: واگذاری امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ شبکه قدس بمنظور مشارکت هر چه بیشتر ذی‌نفعان در حفظ و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات، تشریک مساعی و هم افزایی، ارتقاء بهره‌وری و استفاده از پتانسیل‌های بومی و اجتماعی و همچنین بستر فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی لازم جهت واگذاری سایر شبکه‌های آبیاری واجد شرایط را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است ایستگاه پمپاژ قدس دارای ۵ دستگاه الکتروپمپ، جمعاً با آبدهی یک متر مکعب در ثانیه بوده که سطحی معادل 500 هکتار را تحت پوشش دارد و این ایستگاه در مجاورت روستای سگور عیسی از توابع شهرستان سوسنگرد واقع شده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور