به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عبدالله عساکره اظهار داشت: در پی تخریب و سرقت بخشی از تجهیزات شبکه آبیاری فرعی (درون مزرعه) در ناحیه عمرانی TB2 چوئبده آبادان، آب گرفتگی وسیع در محدوده منازل روستائیان این محل به وجود آمد.

وی افزود: بر همین اساس شرکت آبیاری کرخه‌وشاوور علیرغم اینکه موضوع پیش آمده خارج از شرح وظایف آن بود، صرفا در راستای انجام مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود و نیز کمک به کشاورزان منطقه، نسبت به تامین و نصب تجهیزات مورد نیاز اقدام و مشکل به وجود آمده را در سریعترین مدت زمان رفع کرد.

معاون فنی و مهندسی شرکت آبیاری کرخه‌وشاوور بیان کرد: این اقدام ضربتی و خیرخواهانه در راستای جلب رضایت عمومی از احتمال بروز خسارت و ضرر و زیان به ساکنان آن محدوده جلوگیری کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور