به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ احمد طیبی‌اصل اظهار داشت: عملیات لایروبی زهکش CMD توسط شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در حال انجام است. 

وی افزود: این زهکش از شبکه حمودی در حوزه کرخه جنوبی شروع و محل تخلیه نهایی آن به تالاب بین‌المللی هورالعظیم است.

رئیس اداره تعمیرات ابنیه حوزه کرخه جنوبی در شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: به دلیل کشت‌های تابستانه به ویژه کشت برنج (شلتوک)  و ورود حجم بالای زهاب اراضی از کیلومتر 1+800 به این زهکش، عملیات لایروبی آن در دستور کار قرار گرفت که در حال انجام می باشد.

شایان ذکر است طول مسیر مورد نظر جهت انجام عملیات لایروبی حدودا ۱۰ کیلومتر است که باتوجه به عرض کف زهکش، این عملیات به صورت دوطرفه در حال انجام می باشد.

همچنین حجم تقریبی لای خارج شده، معادل ۷ متر مکعب در هر متر طول زهکش می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور