سرپرست گروه HSE شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، از اتمام معاینات و آزمایشات ادواری سلامت شغلی(طب کار) ویژه پرسنل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوورخبر داد.

به گزارش‌ شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حسن هاشمی"، با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقای سلامت کارکنان، آزمایشات و معاینات ادواری پرسنل را گامی مهم در تشخیص بیماری های ناشی از کار و اجرای غربالگری و پیشگیری و درمان به موقع آنها دانست.

وی با بیان این که معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌بایست هر سال یک بار برای کلیه شرکت‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شود افزود: انجام معاینات ادواری سال ۱۳۹۸قرار بود در اسفندماه انجام شود که با توجه  به  شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه  لغو معاینات از طرف وزارت بهداشت انجام این معاینات در شهریور و مهر ماه سال۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مدیریت فنی متخصص طب کارمؤسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان و زیر نظر کارشناسان مراکز بهداشت استان برگزارشد.

سرپرست گروه HSE شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، تصریح کرد: معاینات فوق، طبق برنامه زمان‌بندی شده در چهار مرحله برای بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان ستاد، حوزه‌های مرکزی، کرخه‌جنوبی و کارون‌جنوبی شامل تست خون، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، نوارقلب و مصاحبه بهداشت حرفه‌ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار صورت پذیرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور