به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسیر انحرافی تخلیه آب زهکش سبهانیه در حوزه کرخه جنوبی که در فصل زراعی تابستان ایجاد شده بود، با تلاش پرسنل تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور مسدود شد. 

شایان ذکر است این مسیر انحرافی، با هدف افزایش ظرفیت تخلیه زه آب شبکه و جلوگیری از آبگرفتگی اراضی زراعی شبکه قدس حمیدیه ایجاد شده بود که در تاریخ 1399/9/6 با تلاش پرسنل تعمیرات و نگهداری شرکت آبیاری کرخه و شاوور مسدود شد. 

این عملیات به منظور پیشگیری از  برگشت آب از رودخانه کرخه به زهکش D2 شبکه قدس حمیدیه ، هنگام افزایش تراز آب این رودخانه در فصل زمستان انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور