به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاور، این شرکت موفق شد با مشارکت شرکت لایروبی خوزستان  صبا  نسبت به اجرا و نصب لوله با دریچه یکطرفه در حوزه کارون جنوبی اقدام نماید.

بر اساس اخبار واصله این طرح که با هدف مدیریت و کنترل روان آبهای سطحی ناشی از بارندگی و همچنین زه آب های ناشی از عدم مصرف بهینه آب در اراضی زراعی صورت پذیرفت، ظرف مدت ۴۸ ساعت با موفقیت به پایان رسید.

شایان ذکر است این طرح الگویی در  شبکه کارون جنوبی و در یکی از انهار سنتی ا ین شبکه که به رودخانه اروند متصل می باشد، اجرا شده است. ضمنا با اجرای این طرح در زمان جذر رودخانه اروند، آب زهکش تخلیه شده و هنگام مد رودخانه نیز از ورود آب به داخل زهکش جلوگیری خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور