مسعود صادقی‌میانرودی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: به دنبال سرقت بخشی از حفاظ‌های ایمنی کانال MR شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی و در محدوده شهری، نصب فوری حفاظ‌های ایمنی، به شکل مطلوب انجام شد. 

وی افزود: شرکت آبیاری کرخه و شاوور به جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، سریعاً و به موقع، نسبت به ترمیم و تکمیل این حفاظ‌ها اقدام کرد. 

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: در همین راستا به جهت ارتقاء ایمنی پل عابر پیاده در تقاطع با کانال MR  ورق‌های فلزی آجدار خریداری و در کف آن نصب شد که این اقدام نیز رضایتمندی مردم منطقه را بدنبال داشت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور