به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور؛ در راستای ایمن‌سازی کانال‌ها و پیشگیری از غرق‌شدگی ساکنان مجاور کانال‌های محدوده شهری در حوزه کرخه‌جنوبی، عملیات ایمن‌سازی کانال ML به همت و تلاش گروه تعمیرات حوزه کرخه جنوبی این شرکت با موفقیت به پایان رسید. 

این روابط عمومی می‌افزاید: عملیات با تکمیل پایه‌های نگهدارنده و نصب فنس با ارتفاع ۲ متر در حاشیه کانال ML به طول ۶۰ متر و در مجاور مجتمع‌های آموزشی مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور