به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان مسعود صادقی‌میانرودی، اظهار داشت: درپی شکستگی لاینینگ و آبشستگی ایجاد شده در برم کانال K6 شبکه کوثر در حوزه مرکزی این شرکت عملیات ترمیم و بازسازی آن به سرعت در دستور کارگروه نگهداری و تعمیرات شرکت قرار گرفت.

وی افزود: در راستای تامین آب مطمئن و پایدار بخش کشاورزی در فصل زراعی زمستانه سال‌جاری، گروه تعمیرات این شرکت، با انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع چرخ لاستیکی و همچنین تامین مصالح مورد نیاز باقید فوریت نسبت به ترمیم بدنه و کف کانال در مقطع تخریب شده اقدام شد.

گفتنی است در حال حاضر انتقال و تامین آب اراضی از طریق کانال k6 در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور