به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ عبدالله‌ عساکره اظهار داشت: در پی دستور معاونت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، عملیات اجرایی پاک‌سازی انهار سنتی واقع در جزیره مینو شهرستان خرمشهر توسط شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور آغاز شد.

وی افزود: طول انهار مذکور بالغ بر ۱۶ کیلومتر بوده و در این عملیات به دلیل واقع شدن انهار در محدوده شهری، از بیل‌های مکانیکی همراه با کامیون‌های حمل لای و نیزار استفاده می‌شود و همچنین زمانبندی این عملیات ۴۵ روزه می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور