به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حمیدرضا درافشان اظهار داشت: با توجه به متراژ بالای لوله‌گذاری در شبکه و همچنین عدم آب‌بندی شیروانه‌ای خطوط فرعی، حجم بسیاز زیادی از آب خط لوله به دلیل ایجاد بستر مناسب جهت انجام عملیات جوشکاری و ترمیم تخلیه شد.

وی افزود: با توجه به حجم بالای آب موجود در خطوط فرعی و اصلی، عملیات تخلیه آب با چند دستگاه پمپ به سرانجام رسید و طی این فرآیند به صورت شبانه‌روزی در دستور کار گرفت.‌

مدیر امور اجرایی و نظارت شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: در نهایت بعد از انجام عملیات تخلیه آب خط لوله، نیروهای اکیپ تعمیرات حوزه، در شرایط خاص فعلی به لحاظ شیوع بیماری کرونا، گرمای هوا و ماه مبارک رمضان، با انگیزه تسهیل و بهبود روند تامین آب اراضی کشاورزان محترم و پیشگیری از ضرر و زیان آنان ناشی از عدم تامین آب به موقع اراضی کشاورزی، به صورت تمام وقت اقدام به ترمیم خط لوله شدند.

گفتنی است ایستگاه آبیاری KQ5  بر اساس هماهنگی انجام شده با واحد بهره‌برداری و جهادکشاورزی شهرستان آبادان راه‌اندازی و وارد مدار شد و همچنین عملیات ترمیم خط لوله اصلی ناحیه عمرانی KQ4 نیز آغاز شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور