به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: در پی تخریب بخشی از برم سمت چپ کانال سلمان توسط افراد ناشناس سیستم آبرسانی به تصفیه خانه آب اهواز با مشکل رو به رو شد.

وی افزود: شرکت آبیاری کرخه و شاور در اقدام فوری در کمتر از 24 ساعت با استقرار ماشین آلات سنگین و تامین مصالح مورد نیاز، شکستگی در کانال را ترمیم و شرابط انتقال آب به تصفیه خانه آب اهواز را مهیا کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور