به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: به دنبال ایجاد شکستگی در خط لوله اصلی آبرسانی به ناحیه عمرانی MD4 در حوزه کارون جنوبی، واحد تعمیرات این شرکت در اقدام فوری سریعا در محل حاضر شد و نسبت به ترمیم و رفع شکستگی آن اقدام نمود.

وی افزود: این عملیات  شامل چند مرحله از جمله حفاری محل خط لوله به وسیله بیل مکانیکی، تخلیه آب خط و در آخر آب بندی خط لوله بود که با موفیقت به پایان رسید.

گفتنی است با توجه به عمق محل کار گذاری لوله، مدت زمان عملیات حفاری و آب بندی آن به مدت ۳ روز  به طول انجامید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور