"اسماعیل عرب زاده" گفت: هدف از برگزاری ممیزی داخلی بررسی عملکرد و پایش برنامه‌های سال‌جاری، میزان دستیابی به اهداف در سال ۱۳۹۹ و همچنین بررسی ریسک‌های فرآیندی واحدها در سال ١٤٠٠ و بازنگری آنها بوده است.

وی در ادامه گفت : ممیزی داخلی شامل چک لیست استانداردهای ایزو ٩٠٠١/نسخه ٢٠١٥ بوده که با حضور تیم ممیزی داخلی شرکت و به مدت سه روز کاری از سی‌ام شهریورماه تا سوم مهرماه و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

گفتنی است "الزام استاندارد مدیریتی" یا "ممیزی داخلی" ، با هدف کسب آمادگی جهت ممیزی مراقبتی سال دوم بوده که  توسط شرکت توف انترسرت برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور