به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: با توجه به وضعیت کانال‌های آبیاری KO و KQ  و نیاز مبرم آنها به لایروبی و با هدف بهبود شرایط انتقال آب به ایستگاه‌های آبیاری طول مسیر، عملیات لایروبی این کانال‌ها آغاز شد.

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: در فاز اول این پروژه که به همت مجموعه معاونت فنی و مهندسی شرکت و پس از انجام بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم با نماینده سازمان آب و برق خوزستان در حال انجام است، با استفاده از تعداد دو دستگاه بیل‌مکانیکی عملیات رسوب برداری کانال KO آغاز شده و به وسیله‌ی یک دستگاه بولدوزر نیز به صورت همزمان، عملیات تخلیه‌ی رسوب طول مسیر و تسطیح برم کانال انجام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور