به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمد عرب گفت : به دنبال بازدید از اشل رودخانه شاوور در مقطع روستای شاوور و مشاهده کاهش اشل، بلافاصله از پل ترافیکی بازدید بعمل آمد و مشخص گردید علت افت آب و کاهش اشل رودخانه، گرفتگی شدید لوله های پل ترافیکی می باشد.

وی افزود: بر همین اساس در اقدامی ضربتی، با بکار گیری یک دستگاه بکهول مستقر در روستای شاوور، تمامی لوله‌های پل ترافیکی شاوور پاکسازی شدند که این امر موجب افزایش اشل رودخانه شاوور در پایین دست این پل شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور