به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: در پی کاهش فشار آب در نواحی عمرانی شلمچه ۱ و شلمچه ۲ حوزه کارون جنوبی، با قید فوریت و با هدف پیشگیری از ایجاد اختلال در امر آبرسانی به اراضی کشاورزی، واحد تعمیرات این شرکت، اقدام به بازسازی و ترمیم خطوط لوله پلی اتیلن نواحی مزبور نمود.

وی افزود: با‌ توجه به تعداد بالای موارد شکستگی، عمق جاگذاری لوله‌های آبیاری و همچنین  فواصل بین مزارع این واحد، با به کارگیری یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه کمرشکن  عملیات ترمیم آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: در مجموع تعداد ۸ مورد شکستگی خط لوله در‌ اراضی مختلف تحت پوشش این نواحی وجود دارد که در برنامه‌ی کاری بوده و در حال انجام می باشد.

 وی در پایان یادآور شد : کلیه‌ی مراحل ترمیم شکستگی‌ ها‌ی خطوط لوله از جمله حفاری،  تخلیه آب، جوشکاری محل شکستگی و آب بندی خطوط، با رعایت استانداردهای موجود در حال انجام‌ می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور