به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "محمد عرب" با اشاره به بازدید "بهنام صادقی" مدیر نظارت بر تعمیرات شبکه‌های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان با همراهی "عبدالله عساکره" معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت از پروژه‌های تعمیر و نگهداری این حوزه گفت: از مسیرهای سد خیرآباد، شبکه مدرن پنج هزار‌هکتاری و نهرلشکرآباد بازدید بعمل آمد و بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های ضروری از قبیل: لایروبی کانال ها، تعمیرات ابنیه و احداث دریچه جهت سردهانه انهار فرعی نهرلشکرآباد تاکید شد.

وی افزود: پس از انجام بازدید‌های میدانی از سطح شبکه‌ها، نشستی نیز در دفتر این امور برگزار شد و با تشریح مسائل و مشکلات فنی حوزه مرکزی در بحث تامین آب اراضی، مدیر نظارت بر تعمیرات شبکه‌های آبیاری سازمان، بر ضرورت تسهیل و تسریع در اجرای این پروژه‌ها از سوی سازمان تاکید کرد‌ند.

گفتنی است حوزه مرکزی دارای سه شبکه‌ آبیاری به نام های: شبکه شاوور از نوع تلفیقی و سنتی، شبکه پنج هزار هکتاری از نوع مدرن و شبکه کوثر از نوع مدرن دارای ایستگاه پمپاژ می باشد که در مجموع بالغ بر ۳۷ هزار هکتار سطح قابل کشت تحت پوشش دارند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور