به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آبیار کرخه و شاوور: به دنبال تامین آب اراضی کشاورزان سبزی کار منطقه گمبوعه در حوزه کرخه جنوبی، "سید علی آلبو شوکه" بخشدار این روستا و "بشیر نعامی" نماینده کشاورزان این منطقه، با حضور در دفتر"مسعود صادقی میانرودی" مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور و اهدای لوح تقدیر، از ایشان بابت تامین آب اراضی زراعی، تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

مدیر عامل شرکت در حاشیه‌ی این جلسه گفت: بی تردید کسب رضایت کشاورزان عزیز، نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات کلیه کارکنان محترم شرکت به ویژه همکاران حوزه کرخه جنوبی می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور