به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "مسعود صادقی" گفت: با هدف رفع نواقص تعمیراتی شبکه‌های آبیاری و به همت واحد تعمیرات شرکت، تعداد سه دریچه کشویی کامل هرکدام با ظرفیت دبی عبوری ۵۰۰ لیتر در ثانیه جمعا به میزان ۱۵۰۰ لیتر معادل یک و نیم متر مکعب بر ثانیه طراحی و تولید شد که با موفقیت نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است نهر سلائمی یکی از انهار شبکه تلفیقی در حوزه مرکزی این شرکت می‌باشد. دارای طولی در حدود ۱۷ کیلومتر بوده و وظیفه تامین آب ۱۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه آهودشت شهرستان کرخه را بر عهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور