به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ایرج امین پور گفت: بر اساس اهداف امور مساحی و انجام عملیات میدانی در مناطق تحت پوشش شرکت، دوره‌ی آموزشی نرم افزار Qfield  جهت پرسنل فعال در این امور برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره‌ی آموزشی در دفتر معاونت تعمیرات و فنی مهندسی شرکت برگزار شد گفت: نرم افزار Qfield قابلیت‌هایی چون امکان پردازش تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات نقشه‌های GIS و همچنین امکان ویرایش اطلاعات توصیفی و مکانی را دارد به طوری که بخش زیادی از مراحل کاری، در عملیات مساحی را پوشش می‌دهد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور