به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور؛ "مسعود صادقی" با اشاره به کشت‌های انجام شده در فصل زراعی زمستان ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی شرکت، تامین آب اراضی پایین دست شبکه‌های آبیاری تحت پوشش، از جمله اراضی محدوده انتهای مسیر کرخه نور واقع در شهرستان هویزه می‌باشد.

وی افزود: بر همین اساس جلسه‌ای در محل امور آب منطقه جنوب غرب واقع در شهرستان سوسنگرد، با هدف تامین آب کشت‌های انجام شده در پایین دست شاخه‌ی کرخه نور برگزار شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری ‌از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: در این جلسه در خصوص تقویت دبی شاخه نیسان با هدف آب‌رسانی به ایستگاه پمپاژ معرض به عنوان تاسیسات اصلی در تامین آب اراضی زراعی پایین دست کرخه نور، بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در حاشیه این جلسه، با هدف کسب اطلاعات دقیق‌تر، از ایستگاه پمپاژ معرض بازدید بعمل آمد.

 همچنین در این جلسه "نورالدین بازگیر" معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب  "آرش محجوبی" معاون شبکه‌های آبیاری و زهکشی، " علی شهبازی"  معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان و مدیران آب امور مناطق حوزه کرخه نیز حضور داشتند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور