به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ نشست صمیمانه‌ی تعدادی از کشاورزان محترم شبکه آبیاری کوثر، پیرامون موضوع آب و مشکلات موجود، با مدیر عامل شرکت برگزار شد.

در این دیدار، "مسعود صادقی " با تاکید بر کاهش شدید منابع و ذخایر آبی در مقایسه با سال قبل و لزوم رعایت قوانین و مقررات گفت: انتظار می‌رود کشاورزان محترم با سعه صدر، نسبت به رعایت نوبت بندی آب اهتمام جدی بعمل آورده و شرکت را در جهت تامین آب پایدار اراضی تحت کشت یاری فرمایند.

گفتنی است اراضی تحت پوشش حوزه مرکزی شرکت در حدود ۳۳۰۰۰ هکتار می‌باشد که از این رقم ۲۱۰۰۰ هکتار تحت پوشش شبکه آبیاری شاوور و ۱۲۰۰۰ هکتار نیز تحت پوشش شبکه آبیاری کوثر  می‌باشد‌.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور