به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ عبدالله عساکره گفت: فازهای شش گانهٔ این پروژه عملیات آماده سازی کانال KQ  با هدف آبشویی و تأمین آب انهار سنتی شبکه آبیاری آبادان به طول ۴.٢ کیلومتر در حد فاصل ایستگاه KQ11 تا انتهای کانال KQ  در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

وی افزود: انسداد موقت انهار منشعب از کانال، جمع آوری بندهای خاکی و پاکسازی کانال در مقاطع مختلف تا انتها، لایروبی و پاکسازی بستر مجرای کانال از رسوبات و نمک های نهشت شده، انسداد کامل لوله های منصوبه در برم سمت چپ کانال، حمل مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری در خاکریز پایین دست مقطع KQ11 با استفاده از لوله های GRP سایز ۱۰۰۰، اعمال تنظیمات در مسیر بالادست و آب اندازی تحت کنترل، مهمترین بخش های عملیاتی این پروژه می باشند که تحت نظارت کارشناسان فنی شرکت و مدیریت نظارت بر تعمیرات شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان در حال انجام می باشند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور