به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور: با توجه به خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی و همچنین بر اساس مصوبات استانی، بنرهای اطلاع رسانی با موضوع ممنوعیت کشت‌های تابستان ۱۴۰۱ در مناطق روستایی تحت پوشش شبکه آبیاری کوثر، مرکز خدمات جهاد کشاورزی الهایی و مرکز خرید گندم در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور  نصب و در دید عموم قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور