به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور: از اواخر سال گذشته تا کنون، علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با حضور کشاورزان شبکه آبیاری شاوور به منظور اطلاع رسانی و اقناع سازی آنان به رعایت ممنوعیت کشت‌های پرمصرف نظیر شلتوک و اعلام کتبی از طریق تحویل اطلاعیه‌ به مالکان موتور تلمبه‌ها، بنر‌های اطلاع رسانی نیز نصب و در دید عموم قرار گرفته است.

گفتنی است امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت طی روز‌های اخیر، مجددا نسبت به اطلاع رسانی موضوع ممنوعیت کشت شلتوک در شبکه آبیاری شاوور از طریق نصب بنر در مراکز خدمات کشاورزی، مساجد روستاها، ادارات، بخشداری، فرمانداری شهرستان کرخه و سایر مکان‌های پر تردد اقدام نموده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور