به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ایرج امین پور گفت: کمیته رسیدگی به درخواست‌های مشترکین، با موضوع بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های مشترکین و کشاورزان محترم حوزه‌های کرخه جنوبی و مرکزی در ارتباط با فصل زراعی زمستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد.

وی گفت: دو جلسه در مناطق شرکت با حضور معاونین بهره برداری و فنی مهندسی شرکت و مدیران مشترکین، مساحی و حوزه‌ها و همچنین رؤسای ادارات ذیربط برگزار شد که در این جلسات درخواست‌های مشترکین و کشاورزان محترم بررسی و بر اساس مستندات و گزارشات موجود، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور