به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور: از روز شنبه اول مرداد ماه به مدت ۷۲ ساعت با برنامه نوبت بندی آب در شبکه آبیاری شاوور، آب احشام روستاهای پایین دست نهر لشکرآباد توسط پرسنل بهره برداری و حراست حوزه مرکزی شرکت تامین گردید.

قابل ذکر است جهت اجرای این برنامه با هماهنگی فرماندار کرخه و همکاری اداره برق این شهرستان، برق الکتروپمپهای منصوب شده بر روی رودخانه شاوور جهت جلوگیری از برداشت آب تک فاز شد.

هم چنین دریچه های انهار جوشکاری و تنظیم شد و در  پایان این عملیات انهار بالادست نهر لشکرآباد بوسیله لودر خاکریزی و مسدود شدند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور