به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت:  از بامداد روز جمعه مورخ ۳۱ تیرماه طی تدابیری، آب با دبی ۱/۵ مترمکعب در ثانیه در کانال وصیله رهاسازی شد، که با اعمال برنامه پایش شبانه روزی توسط اکیپ های بهره برداری، حراست و نیروی های انتظامی بعد از گذشت بیش از ۱۵ ساعت آب، به آبپخش حمیدیه رسید و هم اکنون تا کیلومتر ۵شاخه کرخه نور جریان دارد.

وی افزود: در حال حاضر آب به همه دامداران سنگین تحت پوشش حمیدیه در ابتدای شاخه کرخه نور رسیده و کیفیت آب در حال بهبود می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور