به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مصطفی جلالی گفت: نظر به افزایش دبی آب ورودی به سد حمیدیه و حساسیت تامین آب شرب احشام و همچنین لزوم تامین آب کشت های دائم  شاخه کرخه نور در محدوده شهرستان هویزه، انتقال آب از طریق کانال های AMC و MC1 به طول ۴۰ کیلومتر آغاز و تزریق و تقویت آب از طریق مجرای رابط کرخه نور با دبی بالغ بر یک متر مکعب بر ثانیه اجرا شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور