به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور: در این نشست، مسعود صادقی  مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه وشاوور ضمن معرفی شرکت وبیان وسعت شبکه های آبیاری و حوزه فعالیت شرکت، تعداد ایستگاه‌ها، مشخصات تاسیسات و تجهیزات شبکه ها و همچنین وضعیت نیروی انسانی، به ارائه گزارشاتی در خصوص عملکرد واحدهای مختلف شرکت خصوصا، مسائل بخش های بهره برداری و فنی مهندسی درسال گذشته پرداخت.

در ادامه این جلسه صادقی ضمن بیان چالشهای موجود گزارشی از وضعیت سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ارایه نمودند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور