به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ایرج امین پور با اعلام تشکیل جلسه‌ی کمیته رسیدگی به درخواست‌های مشترکین، با موضوع بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های کشاورزان محترم حوزه‌های کرخه و کارون جنوبی گفت: این جلسه با حضور معاونین فنی مهندسی و بهره‌برداری، مدیران حوزه، مشترکین، مساحی و همچنین رؤسای ادارات ذیربط برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه درخواست‌های مشترکین و کشاورزان محترم بررسی و بر اساس مستندات و گزارشات موجود، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور