به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمد عرب گفت: عملیات لایروبی و آماده سازی کانال‌ها و انهار حوزه مرکزی شرکت کرخه و شاوور جهت ادامه تامین آب تابستانه و آغاز تامین آب پاییزه با جدیت در حال انجام می باشد.

وی افزود: باتوجه به نیاز تامین آب کشاورزان شبکه آبیاری شاوور بخصوص در مناطق پایین دستی، طبق دستور ویژه مدیرعامل شرکت و با هماهنگی معاونت محترم فنی و تعمیرات از ابتدای فصل تامین آب تابستانه در شبکه آبیاری شاوور لایروبی انهار آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون انهار طریفی، ابوتمر و لشکرآباد بطور کامل لایروبی شدند و از روز پنجشنبه مورخ ۱۷ شهریورماه لایروبی نهر سلائمی شروع شده که پیش بینی می‌شود تا قبل از آغاز تامین آب پاییزه کلیه انهار، کانالها و زهکشهای حوزه مرکزی که نیاز به لایروبی دارند جهت تامین آب پایدار اراضی کشاورزان لایروبی شوند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور