به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، یاسین دامک گفت: به منظور افزایش ظرفیت دریاچه سد و همچنین تسهیل در آبگیری سردهانه کانال های Amc(دشت آزادگان) و قدس عملیات لایروبی جزیره ایجاد شده ناشی از رسوبات سیلاب در دریاچه سد آغاز شد.

وی افزود: این عملیات با روش خاکریزی و احداث مسیر دسترسی ولایروبی حمل لای به خارج از محدوده سد در حال انجام می باشد .

مدیر امور تعمیرات و نگهداری شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: با اجرای این عملیات ضمن افزایش ظرفیت مخزنی سد، آبگیری کانال های Amc و قدس با دبی بیشتری انجام می شود و  آبرسانی به اراضی انتهای شبکه و همچنین ایستگاه پمپاژ آبرسانی قیصریه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور