به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمد عرب گفت: لایروبی اکثر کانال ها، انهار و زهکش های حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور به اتمام رسیده و برخی از آن ها درحال انجام می باشد.

وی افزود: در اجرای این عملیات کانال های k2 تا k13 شبکه آبیاری MD1،MD3  و زهکش های k15 کوثر وانهار سلائمی، لشکرآباد لایروبی شدند و کانال های شبکه پنج هزار هکتاری شاوور A,B,C درحال انجام می‌باشند.

مدیر بهره برداری حوزه مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای مسولیت اجتماعی شرکت آبیاری کرخه و شاوور و همچنین همکاری با کشاورزان محترم، تعدادی از انهار فرعی نیز لایروبی شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور