به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ مسعود صادقی گفت: با بررسی های انجام شده در راستای معارضت کشاورزان بالا دست شبکه آبیاری قدس حمیدیه و ایجاد سده خاکی در مسیر آبگیری اراضی پایین دست، این شبکه با هماهنگی مقامات قضایی منطقه اقدام جمع آوری سده ها کرد.

وی هدف از این اقدام را تامین آب کشت های مجاز عنوان کرد و افزود: عملیات فوق در اقدامی مشترک توسط کارکنان واحد های بهره برداری، تعمیرات ، حقوقی و حضور به موقع حراست و حریم بانی با همراهی نیروی انتظامی پاسگاه الله اکبر جلیلی صورت گرفت که در ادامه سده خاکی جمع آوری و مسیر تامین آب کشاورزان پایین دست مجددا بازگشایی شد و این امر سبب جلب رضایت و بهبود وضعیت تامین آب کشاورزان اراضی پایین دست شبکه شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور