به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "مسعود صادقی" اظهار کرد: جلسه سالیانه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور به منظور ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در سال گذشته و همچنین اتخاذ تصمیماتی مانند تصویب صورت‌های مالی سال گذشته و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

وی افزود: همچنین گزارشی از اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف شرکت بویژه مسائل بخش‌های بهره‌برداری، تعمیرات و وضعیت مالی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در سال ۱۴۰۱ ارائه شد. 

در پایان این نشست؛ مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، معاونین و مدیران سازمان و حسابرس و بازرس قانونی و همچنین از تلاش‌های کارکنان این مجموعه در سال گذشته قدردانی کرد. 

گفتنی است که این مجمع با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، معاون شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سرپرست مدیریت بازرسی و حسابرسی و جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور