به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "مسعود صادقی" اظهار داشت: آمیل شماره دو شبکه کوثر توسط کارکنان واحد بهره‌برداری حوضه مرکزی با یک دستگاه لودر به منظور تقویت آب اراضی کانال k4 تنظیم و جوشکاری شد.

براساس این گزارش؛ برخی کشاورزان این کانال نسبت به بر هم زدن تنظیمات این آمیل جهت برداشت بیشتر آب اقدام کردند که بلافاصله جهت جلوگیری از سر ریز شدن کانال و آب گرفتگی اراضی شبکه و ایجاد خطر در جاده اهواز-اندیمشک، ایستگاه خاموش شد که با تلاش همکاران شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ مجددا این آمیل و سردهانه کانال K3 تنظیم و جوشکاری شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور